Free Course Active Directory Automation Using Python - EBOOK VBA EXCEL

EBOOK VBA EXCEL

EVBA.info ( Ebook VBA Excel ) Welcome EVBA.info - Nothing Is Unable ... About Excel Tricks, Learning VBA Programming, Dedicated Software, Free Courses, Living Skills ...

Tuesday, December 24, 2019

Free Course Active Directory Automation Using Python

Chia Sẻ Khóa Học Active Directory Automation Using Python [Hỗ Trợ Sub]


Nội dung khóa học:

  • + Active Directory là gì.
  • + Tại sao Active Directory là quan trọng.
  • + Tại sao người quản trị hệ thống nên học tự động hóa.
  • + Tại sao điều quan trọng là sử dụng tự động hóa cho các tác vụ liên quan đến Active Directory.
  • + Thư viện python nào là bắt buộc cho khóa học này.
  • + Cách thiết lập kết nối bằng python.
  • + Làm thế nào để thực hiện tìm kiếm cơ bản trên Active Directory bằng python.
  • + How to create reports on ad operations using python.
  • + Pyad là gì.
  • + Làm thế nào để cài đặt pyad.

LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học 
LINK ONEDRIVE:


LINK SIEUTOC.TOP:


Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
#evba #etipfree
📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1

No comments:

Post a Comment